Loading the content... Loading depends on your connection speed!

טל לבירורים והזמנות: 03-5799760

Showing all 2 results

סט טיפים לשאיבה

פיתוח ישראלי ייחודי של יחידות קצה לסקשן כירורגי המאפשרות
לרופא לעבוד בנוחות מיירבית עם שאיבה חזקה מבלי לגרום נזק לרקמות הרכות
מתחבר לפיית סקשן צרה או לפיית סקשן רחבה המגבירה את עוצמת השאיבה
הזמן עוד היום בדנטל דפו שלך סט התחלתי ועבודתך תהייה קלה יותר

  • טיפ מס' 1 – מתחבר למראה דנטלית #4 או #5, מתפקד כריטרקטור בזמן שמאפשר שאיבה מצוינת עם מראה דנטלית איכותית.
  • טיפ מס' 2 – מוצץ סקשן ראש בינוני מעוגל ומחורר, לריטרקציה ללשון, לשפה, וללחי.
  • טיפ מס' 3 – מוצץ סקשן ראש קטן מעוגל ומחורר, לריטרקציה ללשון, לשפה, וללחי.
  • טיפ מס' 4 – מוצץ סקשן ראש קטן עם קצה שטוח, לריטרקציה ללשון, לשפה, וללחי.
  • טיפ מס' 5 – מוצץ סקשן ראש קטן עם קצה מעוגל, לריטרקציה ללשון, לשפה, וללחי.
  • טיפ מס' 6 – מוצץ סקשן ראש סהר גדול, לריטרקציה ללשון, לשפה, וללחי
90
סט כפות דנטליות

סט כפות ETI כולל:
• 9 מידות להתאמה אנטומית למטופל
• כפות מיוצרות באיכות גבוהה
• חריצים ותעלות להתחברות לחומר
• ידית אחיזה מותאמת לשימוש נוח במיוחד
• שימוש חד פעמי
• בנוי להתאמה למטבע שתלים

29
Mobile version: Enabled